Strona główna

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Świętochłowicach

 

Oficjalna informacja o Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Świętochłowicach znajduje się pod adresem internetowym www.mdksw.pl

 

BIULETYN ZAWIERA:

  • Informacje o jednostce,
  • Tekst Statutu
  • Informacja na temat osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostce,
  • Informacja o Radzie Pedagogicznej jednostki i jej zakresie działania,
  • Informacja o rodzajach załatwianych spraw,